Reanimatie + AED

Herhalingslessen Reanimatie + AED

Ieder cursusjaar zal de herhalingscursus reanimatie + AED-bediening (competenties 1 en 4) tweemaal worden aangeboden.

Je hoeft deze herhalingscursus echter maar één keer in de twee jaar te volgen, tenzij de instructeur je niet voldoende competent acht. Dan dien je de betreffende competentie(s) binnen de geldigheidsperiode van 2 jaar namelijk nogmaals te bewijzen.

Voor de lessen reanimatie/AED geldt een maximum aantal deelnemers per les. Iedere cursist dient zich vooraf in te schrijven via onderstaand aanmeldingsformulier:

Afmelden

Mocht je je door onvoorziene omstandigheden moeten afmelden voor de reanimatielessen, neem dan contact op met Irene Poolman of Lely Larasati via: opleiding@ehboarnhem.nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close