ANBI

De vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Afdeling Arnhem (EHBO Arnhem) heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit geeft een aantal belastingvoordelen, o.a. bij schenkingen en nalatenschappen.

Fiscaal nummer: 8157.21.821

Contact

EHBO Arnhem
Jacob Cremerstraat 31
6821 DB Arnhem
e: info@ehboarnhem.nl
w: www.ehboarnhem.nl

Doelstelling

 • Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken
 • Het verstrekken van hulp bij evenementen, sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen etc.

Beleidsplan

 • Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken
 • Het organiseren van herhalingscursussen met als doel de aangeleerde competenties te onderhouden en te verdiepen
 • Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen
 • Alle andere wettige middelen
 • Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening.

Bestuur

 • Mark Hese (voorzitter, penningmeester)
 • Jeroen Huijben (secretaris)
 • Jaco Hoogendoorn (vice-voorzitter, coördinator hulpverlening)
 • André Welles (coördinator opleidingen)

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers.
Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Gemaakte onkosten worden in principe vergoed.
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het vervullen van hun functie.
Hulpverleners krijgen een vergoeding per inzet.

Verslagen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close