Herhalingslessen

Herhalingslessen EHBO

EHBO Arnhem verzorgt herhalingslessen om je diploma geldig te houden. Begin september 2021 zullen de herhalingslessen weer starten. Deze lessen zullen op onze cursuslocatie in Sportcentrum Valkenhuizen worden gegeven. Cursisten ontvangen hierover tijdig bericht per e-mail.

Competenties

Tijdens de herhalingslessen worden 16 competenties behandeld.
Kijk voor een overzicht van de competenties op deze website onder de pagina Herhalingslessen > Competenties

Reanimatie + AED

Tijdens de vervolgopleiding dient ook de herhalingscursus Reanimatie + AED gevolgd te worden. Deze wordt gegeven in de lessen 1, 4 en 7 voor de competenties 1 en 4.

Hiervoor dien je je van tevoren aan te melden. Kijk voor instructies op deze website onder de pagina Vervolgopleiding > Reanimatie + AED.

Carrousel-les in 2021

Elk cursusjaar wordt er een zgn. ‘Carrousel’-les ingepland. Tijdens deze les worden verschillende mogelijke calamiteiten nagebootst. EHBO-Arnhem zal iedereen tijdig informeren of deze les in 2021 doorgang zal kunnen vinden.

Lezing deskundige

Ook wordt er elk jaar een lezing ingepland waarin een deskundige een (medisch) onderwerp nader belicht. De lezing zal worden verzorgd door Job Huussen, die als internist met als aandachtsgebied Nefrologie werkzaam is in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Nadere informatie over exacte datum/tijdstip en onderwerp zal tijdig worden aangekondigd per e-mail en via deze website.

Extra les voor hulpverleners

Voor degenen die actief zijn in de hulpverlening zullen 1 à 2 extra lessen worden ingepland om extra zaken rondom de hulpverlening te behandelen.
Denk hierbij aan hoe een inzet verloopt of het gebruik van portofoons.
Ook belangstellenden die nog geen hulpverlener zijn, zijn hierbij welkom.

Tijd en locatie

De lessen zijn maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15 te Arnhem.

Lesrooster 2020-2021

De data van de vervolglessen staan op deze website vermeld onder de pagina Vervolgopleiding > Lesrooster 2020-2021.

Contributie

De contributie voor de herhalingslessen (€ 18,50) kan voor 1 oktober worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

Afmelden

Wanneer je je wilt afmelden voor een herhalingsles, kun je dat online doen door in te loggen op deze website.
Voor eventuele vragen over herhalingslessen kun je contact opnemen met:
Irene Poolman of Lely Larasati

Contact

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close