Herhalingslessen

Versoepelde maatregelen coronavirus (COVID-19)

Nu de coronamaatregelen sinds 1 juli 2020 zijn versoepeld en het RIVM groen licht heeft gegeven, zullen de herhalingslessen begin september 2020 – onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden – weer worden opgestart.
Een van de maatregelen houdt in dat iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
Leden zullen via e-mail en deze website op de hoogte gesteld worden zodra de exacte begindatum van de nieuwe herhalingslessen bekend is.

Herhalingslessen EHBO

EHBO Arnhem verzorgt herhalingslessen om je diploma geldig te houden. Begin september 2020 zullen de herhalingslessen worden hervat.

Competenties

Tijdens de herhalingslessen worden 16 competenties behandeld.
Kijk voor een overzicht van de competenties op deze website onder de pagina Vervolgopleiding > Competenties

Reanimatie + AED

Tijdens de vervolgopleiding dient ook de herhalingscursus Reanimatie + AED gevolgd te worden. Hiervoor dien je je van tevoren aan te melden. Kijk voor instructies op deze website onder de pagina Vervolgopleiding > Reanimatie + AED.

Veegles

Aan het eind van het cursusjaar is een ‘veegles’ gepland waarin je maximaal 3 competenties kunt herkansen.

Carrousel

Elk cursusjaar wordt er een zgn. ‘Carrousel’-les ingepland . Tijdens deze les worden verschillende mogelijke calamiteiten nagebootst.

Lezing deskundige

Ook wordt er elk jaar een lezing ingepland waarin een deskundige een (medisch) onderwerp nader belicht.

Extra les voor hulpverleners

Voor degenen die actief zijn in de hulpverlening zullen 1 à 2 extra lessen worden ingepland om extra zaken rondom de hulpverlening te behandelen.
Denk hierbij aan hoe een inzet verloopt of het gebruik van portofoons.
Ook belangstellenden die nog geen hulpverlener zijn, zijn hierbij welkom.

Tijd en locatie

De lessen zijn maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
ROC Rijn IJssel, Thorbeckestraat 6, te Arnhem.

Lesrooster 2020-2021

De data van de vervolglessen staan op deze website vermeld onder de pagina Vervolgopleiding > Lesrooster 2020-2021.

Contributie

De contributie voor de herhalingslessen kan voor 1 oktober worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

Afmelden

Wanneer je je wilt afmelden voor een herhalingsles, kun je dat doen bij:
Irene Poolman of Lely Larasati

Contact

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close