Herhalingslessen

Herhalingslessen EHBO

EHBO Arnhem verzorgt herhalingslessen om je diploma geldig te houden. Deze lessen zullen op onze cursuslocatie in Sportcentrum Valkenhuizen worden gegeven.

Competenties

Tijdens de herhalingslessen worden 16 competenties behandeld.
Kijk voor een overzicht van de competenties op deze website onder de pagina Herhalingslessen > Competenties

Reanimatie + AED

Tijdens de vervolgopleiding dient ook de herhalingscursus Reanimatie + AED gevolgd te worden. Deze wordt gegeven in de lessen voor de competenties 1 en 4.

Hiervoor dien je je van tevoren aan te melden. Kijk voor instructies op deze website onder de pagina Vervolgopleiding > Reanimatie + AED.

Carrousel-les in 2024

Elk cursusjaar wordt er een zgn. ‘Carrousel’-les ingepland. Tijdens deze les worden verschillende mogelijke calamiteiten nagebootst. In april 2024 zal deze weer plaatsvinden.

Lezing deskundige

Ook wordt er elk jaar een lezing ingepland waarin een deskundige een (medisch) onderwerp nader belicht. De lezing zal worden verzorgd door Job Huussen, die als internist met als aandachtsgebied Nefrologie werkzaam is in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Nadere informatie over exacte datum/tijdstip en onderwerp zal tijdig worden aangekondigd per e-mail en via deze website.

Extra les voor hulpverleners

Voor degenen die actief zijn in de hulpverlening zullen 1 à 2 extra lessen worden ingepland om extra zaken rondom de hulpverlening te behandelen.
Denk hierbij aan hoe een inzet verloopt of het gebruik van portofoons.
Ook belangstellenden die nog geen hulpverlener zijn, zijn hierbij welkom.

Tijd en locatie

Maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15 te Arnhem.

Donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 te Arnhem.

Zaterdagochtend van 9:00 tot 12:30 uur.
MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 te Arnhem.

Lesrooster 2023-2023

De data van de vervolglessen staan op deze website vermeld onder de pagina Lesrooster 2023-2024.

Contributie

De contributie voor de herhalingslessen (€ 25,00) dient voor 1 oktober te worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

Afmelden

Wanneer je je wilt afmelden voor een herhalingsles, kun je dat online doen door in te loggen op deze website.
Voor eventuele vragen over herhalingslessen kun je contact opnemen met:
André Welles

Contact

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close