Herhalingslessen

Herhalingslessen EHBO

EHBO Arnhem verzorgt herhalingslessen om je diploma geldig te houden.
Vanwege de huidige coronamaatregelen heeft het bestuur van EHBO Arnhem zich helaas genoodzaakt gezien om de herhalingslessen in aangepaste vorm te geven. De lessen zijn vanaf het voorjaar van 2021 grotendeels digitaal verzorgd. In juni zullen er enkele praktijklessen worden gegeven . Cursisten ontvangen tijdig bericht per e-mail wanneer de herhalingslessen plaatsvinden.

Competenties

Tijdens de herhalingslessen worden 16 competenties behandeld.
Kijk voor een overzicht van de competenties op deze website onder de pagina Herhalingslessen > Competenties

Reanimatie + AED

Tijdens de vervolgopleiding dient ook de herhalingscursus Reanimatie + AED gevolgd te worden. Deze wordt gegeven in de lessen 1, 4 en 7 voor de competenties 1 en 4.

Hiervoor dien je je van tevoren aan te melden. Kijk voor instructies op deze website onder de pagina Vervolgopleiding > Reanimatie + AED.

Veeglessen vervallen in 2020/2021

De ‘veeglessen’ waarbij cursisten normaal gesproken enkele competenties kunnen inhalen, gaan dit cursusjaar niet door. De noodzaak voor dergelijke veeglessen is komen te vervallen, aangezien cursisten zich nu vanwege de coronamaatregelen van tevoren via de website moeten inschrijven voor de herhalingslessen.

Carrousel-les in 2021

Elk cursusjaar wordt er een zgn. ‘Carrousel’-les ingepland. Tijdens deze les worden verschillende mogelijke calamiteiten nagebootst. EHBO-Arnhem zal iedereen tijdig informeren of deze les in 2021 doorgang zal kunnen vinden.

Lezing deskundige

Ook wordt er elk jaar een lezing ingepland waarin een deskundige een (medisch) onderwerp nader belicht. EHBO Arnhem zal in het voorjaar 2021 een lezing organiseren via videoconferencing. De lezing zal worden verzorgd door Job Huussen, die als internist met als aandachtsgebied Nefrologie werkzaam is in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Nadere informatie over exacte datum/tijdstip en onderwerp zal tijdig worden aangekondigd per e-mail en via deze website.

Extra les voor hulpverleners

Voor degenen die actief zijn in de hulpverlening zullen 1 à 2 extra lessen worden ingepland om extra zaken rondom de hulpverlening te behandelen.
Denk hierbij aan hoe een inzet verloopt of het gebruik van portofoons.
Ook belangstellenden die nog geen hulpverlener zijn, zijn hierbij welkom.

Tijd en locatie

De lessen zijn maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 te Arnhem.

Lesrooster 2020-2021

De data van de vervolglessen staan op deze website vermeld onder de pagina Vervolgopleiding > Lesrooster 2020-2021.

Contributie

De contributie voor de herhalingslessen (€ 18,50) kan voor 1 oktober worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

Afmelden

Wanneer je je wilt afmelden voor een herhalingsles, kun je dat online doen door in te loggen op deze website.
Voor eventuele vragen over herhalingslessen kun je contact opnemen met:
Irene Poolman of Lely Larasati

Contact

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close