Nieuws

Onderscheidingen voor onze leden

27 maart
Op de Algemene Ledenvergadering heeft onze voorzitter Piet een aantal leden mogen onderscheiden voor hun inzet voor EHBO Arnhem.

Willem is al jaren actief als hulpverlener en levert daarnaast vele hand- en spandiensten binnen onze vereniging.
Linda spant zich al vele jaren in voor het verzorgen van de materialen voor zowel de opleidingen als de hulpverlening.
Lely heeft zich als bestuurslid vele jaren ingezet als coördinator herhalingslessen.
Jaco is jarenlang instructeur van onze vereniging. Daarnaast is hij een aantal jaren als bestuurslid verantwoordelijk voor alle hulpverleningsactiviteiten van onze vereniging. 
Dori is al 30 jaar lid van onze vereniging en heeft zich actief ingezet als hulpverlener.
Els is al bijna 30 jaar lid van onze vereniging.
Henny is al jarenlang actief als hulpverlener binnen onze vereniging.
Robert heeft zich als bestuurslid een aantal jaren ingezet als coördinator herhalingslessen en is al 25 jaar lid van onze vereniging.
Hennie is al jarenlang actief als hulpverlener binnen onze vereniging.

Koninklijke onderscheiding voor Mark

26 april 2022
Vandaag ontving Mark uit de handen van Burgemeester Ahmed Marcouch een koninklijke onderscheiding! Hij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mark kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (vanaf 1992!) en verdiensten als Penningmeester van de EHBO-vereniging.

‘Ik ben ontzettend trots op de 19 mensen die ik dit jaar een Koninklijke onderscheiding mocht uitreiken. Arnhem kan niet zonder hun enorme inzet en verdiensten. De inzet voor de samenleving is divers, maar er is één ding dat al deze mensen gemeenschappelijk hebben. Zij maken het verschil en vergroten het geluk van hun mede-Arnhemmers. Ze verdienen blijvende erkenning en vandaag een geweldig feest’, aldus burgemeester Ahmed Marcouch.

Koninklijke onderscheiding voor Marc uit handen van Ahmed Marcouch

Afscheid Irene Poolman

21 maart 2022
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 maart 2022 is Irene Poolman afgetreden als Coördinator Opleiding. Irene heeft deze functie jarenlang met volle overgave vervuld en wij zullen haar enthousiasme enorm missen. Tijdens de vergadering werd Irene in de bloemetjes gezet als dank voor haar enorme inzet gedurende alle jaren.
De functie van coördinator opleiding is nog niet ingevuld. Er wordt nog gezocht naar een opvolger van Irene.

Felicitaties voor André Welles!

10 november 2021
Op 9 november heeft André Welles glansrijk het instructeursdiploma EHBO behaald!
Het bestuur van EHBO Arnhem biedt André hiermee hartelijke felicitaties aan met het behaalde diploma en heet André van harte welkom in het instructeursteam van EHBO Arnhem!
André heeft tijdens de herhalingslessen al een voorproefje gegeven van zijn kwaliteiten als instructeur en dat belooft veel goeds voor de toekomst. Zowel het bestuur als de cursisten zien uit naar een mooie samenwerking met hem in de komende tijd!

EHBO Arnhem partner van Sportcentrum Valkenhuizen!

juni 2021
Sportcentrum Valkenhuizen en EHBO Arnhem hebben elkaar gevonden voor een nauwere samenwerking. EHBO Arnhem heeft daarin volmondig ‘JA’ gezegd! Vanaf 2021 is EHBO Arnhem dan ook officieel partner van Sportcentrum Valkenhuizen. We zijn heel enthousiast over deze ontwikkelingen.

Nieuwe EHBO-cursuslocatie

26 juni 2021
EHBO Arnhem is verhuisd naar een nieuwe locatie: Sportcentrum Valkenhuizen.!
Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegeholpen om deze verhuizing succesvol te laten verlopen.

Bestuurswisseling

zaterdag 2 april 2021
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 maart jl. hebben er wat taakwisselingen binnen het bestuur plaatsgevonden.

De Voorzitter, Jan Voigt, was aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Vanaf 2018 is hij begonnen als ad interim voorzitter en een jaar later als formeel voorzitter. In die jaren heeft hij op zijn karakteristieke, vriendelijke wijze een ‘frisse wind’ door de vereniging laten waaien. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn bereidheid om als voorzitter te fungeren in een periode dat deze positie niet makkelijk kon worden ingevuld. Als nieuwe voorzitter zal Piet Schipperheyn, bij velen reeds bekend, de taak van Jan Voigt overnemen.

Ook heeft de Secretaris, Gerrie Noll, zijn bestuurstaak na bijna 40 jaar teruggegeven. Gerrie, die zijn EHBO-diploma behaalde in 1972 en sinds 1982/83 als secretaris begon bij EHBO Arnhem Oost, was zeer betrokken bij de vereniging en het reilen en zeilen van de leden van EHBO Arnhem, en was op de maandagavond altijd te zien bij de lessen. Hij heeft in de loop van de jaren als vrijwilliger veel werk verzet, waarvoor hem zelfs een koninklijke onderscheiding is toegekend! Gerrie zal als punctuele secretaris door iedereen worden gemist, maar gelukkig blijft hij zijn ondersteuning verlenen aan de vereniging. Jeroen Huijben zal Gerrie opvolgen als secretaris.

De Coordinator Hulpverlening, Jaco Hoogendoorn, is tijdens deze vergadering officieel afgetreden, maar was weer herkiesbaar en zal doorgaan binnen deze positie.

Linda Bosscher heeft aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Daarom is besloten dat zij niet meer plaats heeft in het bestuur en dat haar werkzaamheden zullen worden beperkt.

Cursussen 2021

vrijdag 1 januari 2021
Het bestuur van EHBO Arnhem vindt het geweldig dat alle deelnemers van de twee groepen die de EHBO-cursus in het najaar van 2020 hebben gevolgd zijn geslaagd! Het is heel bijzonder te noemen dat dit succesvol kon worden afgerond ondanks de lastige situatie rondom Covid-19!

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de volgende EHBO-cursus in het najaar van 2021 worden ingepland.

De herhalingslessen zullen in het najaar van 2021 waarschijnlijk gedeeltelijk online en gedeeltelijk schriftelijk worden aangeboden. De tijd zal uitwijzen hoe kan worden omgegaan met het oefenen van de praktische vaardigheden. Alle leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Gelukkig heeft het Oranje Kruis bepaald dat leden die de laatste herhalingslessen hebben moeten missen van het cursusjaar 2020/2021 een half jaar respijt hebben om alsnog aan de competenties te voldoen.

Herhalingslessen geannuleerd

donderdag 22 oktober 2020
Gezien de oplopende COVID-19 besmettingen ziet het bestuur van EHBO Arnhem zich helaas genoodzaakt om met directe ingang de herhalingslessen die gepland stonden voor de komende tijd te annuleren. De lessen zullen worden opgeschoven en indien mogelijk in het voorjaar van 2021 worden hervat. De reserveringen voor de herhalingslessen 4, 5 en 6 zijn vervallen. Cursisten ontvangen tijdig bericht per e-mail als de herhalingslessen weer worden opgestart.

NB: de nieuwe EHBO-cursus die van start is gegaan per 21 en 28 september vindt – met inachtneming van de aangescherpte richtlijnen – wel doorgang!

Herhalingslessen weer opgestart per september

vrijdag 11 september 2020
De herhalingslessen voor leden zijn vanaf september 2020 weer hervat. Leden dienen zich in te schrijven voor de herhalingslessen door in te loggen onder deze website. Alle leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd.
Let op! Het aantal cursisten per herhalingsles moet in verband met de coronamaatregelen gelimiteerd gehouden worden. Er is dus voor iedere voorgestelde datum een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nieuwe cursus EHBO

maandag 20 juli 2020:
Maandag 21 september zal de nieuwe cursus EHBO weer van start gaan.
Voor verdere details, klik hier.
Schrijf je nu in!

EHBO Arnhem hervat hulpverlening

woensdag 1 juli 2020:
Op basis van de versoepelde richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM heeft EHBO Arnhem besloten om de activiteiten op het gebied van (herhalings)cursussen en hulpverlening onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden weer op te starten.
Voor evenementen in Arnhem en omgeving staan onze hulpverleners weer voor u klaar!
De data van de (herhalings)cursussen zijn inmiddels bekend en zijn via e-mail en deze website aan de leden aangekondigd.

Lintjesregen 2020: Willem Pelkman in het zonnetje gezet!

vrijdag 24 april 2020:
Willem Pelkman, die al sinds 1984 een enorme inzet heeft getoond voor onze vereniging, is op vrijdag 24 april 2020 op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Op vrijdagmorgen 24 april 2020 werd Willem Pelkman verrast door een telefoontje van burgemeester Marcouch van Arnhem. De burgemeester deelde hem mee dat ‘het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau‘!
Velen kennen Willem als de enthousiaste facilitair medewerker van EHBO Arnhem, of als de toegewijde hulpverlener die bij voetbalvereniging ESA in Rijkerswoerd nooit ontbreekt.
EHBO Arnhem is trots op het feit dat zij Willem als vrijwilliger in haar gelederen mag hebben en ziet het dan ook als een welverdiende kroon op het werk van Willem door al de jaren heen dat hij deze benoeming heeft gekregen. We hopen nog lang met Willem te mogen samenwerken!

Aangescherpte maatregelen coronavirus

20 maart 2020:
EHBO Arnhem houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten en zal deze pagina steeds voorzien van nieuwe updates.
Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM heeft EHBO Arnhem besloten de navolgende activiteiten te annuleren en/of tot nader order uit te stellen:
– examen van de lopende cursus EHBO (maart 2020)
– geplande herhalingscursussen
– hulpverlening bij evenementen

EHBO Arnhem gaat – in overleg met Het Oranje Kruis – coulant om met vervaldata van EHBO-certificering. Zodra hierover nadere informatie beschikbaar is, zullen alle cursisten een informatiemail met instructies ontvangen.

Nieuwe Cursus

16 februari 2020:
De eerstvolgende EHBO-cursus is gepland in medio september 2020.

Welkom!

1 november 2019:
Welkom op de vernieuwde website van EHBO Arnhem!
Vanaf 1 november 2019 informeren wij je graag via deze website.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close