cursus EHBO

Cursus EHBO

In september 2024 start onze volgende cursus EHBO. U kunt zich nu al opgeven!

De cursus EHBO van het najaar 2023 is succesvol afgerond!

Kijk onderaan deze pagina onder Eerstvolgende cursus voor alle data.

Bij EHBO Arnhem kun je het Diploma Eerste Hulp behalen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. In deze opleiding, die bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur, komt o.a. aan de orde hoe te handelen bij:

  • bewusteloosheid
  • stilstand van de ademhaling
  • ernstige bloedingen
  • brandwonden
  • botbreuken
  • acute hartstilstand

Belangrijk onderdeel van de EHBO-cursus is de reanimatie inclusief de Bediening van de AED, EHaK (Eerste Hulp aan Kinderen), verbandleer en kleine ongevallen.

Bevoegde instructeurs geven de cursus onder verantwoording van een verenigingsarts. Naast de benodigde theorie zal de nadruk liggen op de praktijk. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingezet. Dat zijn acteurs die geleerd hebben om bepaalde verwondingen en/of levensbedreigende situaties uit te beelden.

Examen

Aansluitend op de cursus vindt het examen plaats. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het examen is 16 jaar (op de dag van het examen). Het examen wordt door examinatoren van Het Oranje Kruis afgenomen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin je kunt laten zien dat je de vereiste kennis en vaardigheden (competenties) beheerst. Na het behalen van het examen kom je in het bezit van het officiële Diploma Eerste Hulp inclusief EHaK. Het diploma is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd wanneer je periodiek kunt aantonen dat je aan de competenties voldoet.

Kosten

De kosten* voor de Opleidingscursus Eerste Hulp bedragen € 200,00 per persoon (incl. examen, EHBO-Boek en overige materialen).

Deze kunnen worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

* Indien je aanvullend verzekerd bent, wordt deze cursus vaak gedeeltelijk of geheel vergoed door de ziektekostenverzekering! Informeer dit bij je eigen verzekering.

Tijdstip en locatie

Onze cursussen worden gehouden op de volgende tijdstippen en locaties:

Maandagavond van 19:15-21:45 uur in het Sportbedrijf Arnhem Valkenhuizen aan de Beukenlaan 15 in Arnhem.

Eerstvolgende cursussen

In september 2024 zal de volgende cursus EHBO op de maandagavonden starten.

Klik HIER om je aan te melden.

Leslokaal EHBO Arnhem

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close