cursus EHBO

Start cursussen na versoepelde maatregelen coronavirus (COVID-19)

Nu de maatregelen door de Rijksoverheid en het RIVM vanaf 1 juli 2020 versoepeld zijn, heeft EHBO Arnhem besloten de EHBO-cursussen – onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden – weer op te starten. Een van de maatregelen houdt in dat iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
Iedereen kan zich dus weer opgeven voor een cursus EHBO!

Cursus EHBO

Op 21 en 28 september is de cursus EHBO van start gegaan met twee groepen van maximaal 10 personen. Deze groepen volgen parallel dezelfde cursus.

In 2021 zal een nieuwe cursus EHBO starten op 11 januari 2021.
Kijk onderaan deze pagina onder Eerstvolgende cursus voor alle data.

Bij EHBO Arnhem kun je het Diploma Eerste Hulp behalen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. In deze opleiding, die bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur, komt o.a. aan de orde hoe te handelen bij:

  • bewusteloosheid
  • stilstand van de ademhaling
  • ernstige bloedingen
  • brandwonden
  • botbreuken
  • acute hartstilstand

Belangrijk onderdeel van de EHBO-cursus is de reanimatie inclusief de Bediening van de AED, EHaK (Eerste Hulp aan Kinderen), verbandleer en kleine ongevallen.

Bevoegde instructeurs geven de cursus onder verantwoording van een verenigingsarts. Naast de benodigde theorie zal de nadruk liggen op de praktijk. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingezet. Dat zijn acteurs die geleerd hebben om bepaalde verwondingen en/of levensbedreigende situaties uit te beelden.

Examen

Aansluitend op de cursus vindt het examen plaats. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het examen is 16 jaar (op de dag van het examen). Het examen wordt door examinatoren van Het Oranje Kruis afgenomen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin je kunt laten zien dat je de vereiste kennis en vaardigheden (competenties) beheerst. Na het behalen van het examen kom je in het bezit van het officiële Diploma Eerste Hulp inclusief EHaK. Het diploma is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd wanneer je periodiek kunt aantonen dat je aan de competenties voldoet.

Kosten

De kosten* voor de Opleidingscursus Eerste Hulp voor het EHBO-seizoen 2020-2021 bedragen € 150,00 per persoon (incl. examen, EHBO-Boek en overige materialen).

Deze kunnen worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

* Indien je aanvullend verzekerd bent, wordt deze cursus vaak gedeeltelijk of geheel vergoed door de ziektekostenverzekering! Informeer dit bij je eigen verzekering.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap bij EHBO Arnhem bedraagt € 18,50.

Tijdstip en locatie

Onze cursussen worden gehouden op de maandagavond van 19.15-21.45 uur aan de mr. E.N. van Kleffensstraat 6 te Arnhem.

Eerstvolgende cursus

In 2021 zal een nieuwe cursus EHBO starten op 11 januari 2021.

Klik HIER om je aan te melden.

Lesrooster huidige cursus:

21 septemberLes1
28 septemberLes 1
5 oktoberLes 3
12 oktoberLes 4
19 oktoberGeen les ivm herfstvakantie
26 oktoberLes 5
2 novemberLes 6
9 novemberLes 7
16 novemberProefexamen
23 novemberExamen
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close