cursus EHBO

Aangescherpte maatregelen coronavirus (COVID-19)

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van de maatregelen houdt in dat iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. EHBO Arnhem heeft daarom besloten al haar activiteiten op het gebied van EHBO-cursussen tot nader order op te schorten.

Cursus EHBO

De eerstvolgende cursus EHBO is gepland in medio september 2020. Deze datum blijft vooralsnog van kracht. Wij volgen de adviezen van het RIVM en zullen je op deze website informeren of deze cursus doorgang zal vinden.
Kijk onderaan deze pagina onder Eerstvolgende cursus voor alle data.

Bij EHBO Arnhem kun je het Diploma Eerste Hulp behalen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. In deze opleiding, die bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur, komt o.a. aan de orde hoe te handelen bij:

  • bewusteloosheid
  • stilstand van de ademhaling
  • ernstige bloedingen
  • brandwonden
  • botbreuken
  • acute hartstilstand

Belangrijk onderdeel van de EHBO-cursus is de reanimatie inclusief de Bediening van de AED, EHaK (Eerste Hulp aan Kinderen), verbandleer en kleine ongevallen.

Bevoegde instructeurs geven de cursus onder verantwoording van een verenigingsarts. Naast de benodigde theorie zal de nadruk liggen op de praktijk. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingezet. Dat zijn acteurs die geleerd hebben om bepaalde verwondingen en/of levensbedreigende situaties uit te beelden.

Examen

Aansluitend op de cursus vindt het examen plaats. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het examen is 16 jaar (op de dag van het examen). Het examen wordt door examinatoren van Het Oranje Kruis afgenomen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin je kunt laten zien dat je de vereiste kennis en vaardigheden (competenties) beheerst. Na het behalen van het examen kom je in het bezit van het officiële Diploma Eerste Hulp inclusief EHaK. Het diploma is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd wanneer je periodiek kunt aantonen dat je aan de competenties voldoet.

Kosten

De kosten* voor de Opleidingscursus Eerste Hulp voor het EHBO-seizoen 2019-2020 bedragen EUR. 125,00 per persoon (incl. examen, EHBO-Boek en overige materialen).

Deze kunnen worden overgemaakt naar onderstaande rekening:
NL60 RABO 0171641930 t.n.v. EHBO Arnhem te Arnhem

* Indien je aanvullend verzekerd bent, wordt deze cursus vaak gedeeltelijk of geheel vergoed door de ziektekostenverzekering! Informeer dit bij je eigen verzekering.

Tijdstip en locatie

Onze cursussen worden gehouden op de maandagavond van 19.15-21.45 uur in het ROC Rijn IJssel, Thorbeckestraat 6 te Arnhem.

Eerstvolgende cursus

De eerstvolgende cursus gaat medio september 2020 van start!

Klik HIER om je aan te melden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close